Każdy z nas miał kontakt z fakturą. Jest ona wystawiana za każdym razem, kiedy dochodzi do sprzedaży towaru lub usługi. Jednak warto sobie zdawać sprawę z tego, że faktura sprzedaży, to nie jedyna, która może nam być wystawiona. Co więcej, warto wiedzieć, w jakim momencie możemy mieć z nią do czynienia, tak abyśmy wiedzieli kiedy możemy się jej spodziewać i jakie informacje muszą się na niej znajdować, tak abyśmy mieli pewność, że taka faktura sprzedażowa została wystawiona w odpowiedni sposób.

Co zawiera ta najczęściej wystawiana faktura?

Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość, że odbiorcą faktury sprzedażowej może być inny przedsiębiorca albo osoba prywatna, która nie posiada działalności gospodarczej. Co ważne fakturę trzeba wystawić w odpowiednim terminie, a dodatkowo niezwykle istotne jest to, aby zostały w niej zawarte niezbędne dane. Tylko wówczas taka faktura sprzedażowa będzie wystawiona w odpowiedni sposób. To oznacza, że muszą się znaleźć tam dane sprzedającego i kupującego, jak również musi być nadany numer faktury. Co więcej musi być data wystawienia faktury, jak i nazwa towaru oraz jego ilość. Na fakturze sprzedażowej nie może również zabraknąć informacji odnośnie ceny netto, stawki VAT, jak i ceny brutto, którą będzie musiał zapłacić odbiorca danego towaru czy usługi. Tylko tak sporządzona faktura sprzedażowa będzie zgodna z prawem.

Jakie jeszcze mamy faktury?

Faktura sprzedażowa jest najlepiej znana i jednocześnie też najczęściej stosowana. Jednak warto wiedzieć, że to nie jedyna faktura z jaką możemy się spotkać. Wystawiana czasami jest również faktura korygująca. Ona ma poprawić błędy, jakie pojawiły się na fakturze sprzedażowej. Wówczas na takim dokumencie musi się pojawić informacja, że jest to faktura korygująca. Data, informacje widoczne na pierwotnej fakturze, powód korekty, jak i musi zawierać poprawioną treść. Jeszcze innym przykładem faktury jest faktura zaliczkowa. Ona potwierdza wpłacenie zaliczki przed dostarczeniem towaru czy wykonaniem usługi. W ten sposób zabezpiecza się transakcję. Jeśli wystawiliśmy taką fakturę zaliczkową, to na fakturze końcowej musimy wpisać kwotę jaka pozostała do zapłaty, jak i informację o wcześniej wystawionej fakturze zaliczkowej, z podaniem kwoty, jaka na niej figurowała.

Jeśli będziemy wiedzieli, jakich faktur możemy się spodziewać i kiedy są one wystawiane, będziemy wiedzieli co z nimi zrobić. To oznacza, że łatwiej będzie nam się rozliczać z usług, jakie oferujemy lub z których korzystamy.