Od ilu lat można pracować w Żabce?

Od ilu lat można pracować w Żabce?

Wielu młodcych ludzi, którzy chcą wziąć życie w swoje ręce i znaleźć swoją pierwszą pracę rozpoczyna poszukiwania ofert pracy w znanych sieciach handlowych, a jedną z najbardziej popularnych jest sieć sklepów małomentrażowych Żabka. Od ilu lat można pracować w Żabce, jakie wymagania trzeba spełniać? Odpowiedzi znajdziesz w niniejszym artykule!

Od ilu lat można legalnie pracować? O polskim prawie pracy słów kilka

W Polskim prawie pracy istnieją określone zasady dotyczące minimalnego wieku, od którego osoba może legalnie podjąć pracę. Zgodnie z polską ustawą, pracę może podjąć osoba, która ukończyła 18 rok życia, jednak istnieją pewne wyjątki. Młodociani, czyli osoby w wieku od 15 do poniżej 18 lat, mogą być zatrudniane na podstawie umowy o pracę wyłącznie w lekkich pracach. Prace te muszą być określone w wykazie prac lekkich zatwierdzonym przez inspektora pracy, a podjęcie pracy przez osoby młodociane wymaga zgody przedstawiciela ustawowego oraz opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Kodeks pracy znajdziesz na stronie Sejmu RP: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Co przed pracą? Jakie badania należy wykonać?

Przed rozpoczęciem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi badania lekarskie, które potwierdzają, że praca nie zagraża zdrowiu pracownika.

Czas pracy młodocianych i urlopy

Młodociani, czyli osoby w wieku do 16 lat, nie mogą pracować więcej niż 6 godzin dziennie, a od 16 roku życia do 18 lat - nie więcej niż 8 godzin na dobę. Przysługują im także urlopy wypoczynkowe, przy czym po 6 miesiącach pracy mają prawo do 12 dni urlopu, a po roku - 26 dni.


Czy warto i jakie są zalety pracy w Żabce? 

Praca w Żabce dla młodych osób może stanowić pewien punkt wyjścia oraz możliwości swoich zweryfikowania kompetencji swoich umiejętności interpersonalnych ze względu na stały kontakt z klientem oraz rozwinięcia swoich kompetencji w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, obsługi terminala płatniczego i kasy fiskalnej, a także poznania systemów magazynowych i zarządzania sklepem

Plusem pracy w Żabce niepodważalnie jest mały metraż sklepu, co sprawia, że praca będzie mniej męcząca niż w sklepach wielkopowierzchniowych takich jak Biedronka, Netto, Auchan czy też Lidl.

Dużą zaletą jest również elastyczny czas pracy, który przejawia się możliwością indywidualnego dopasowania zmian do naszych potrzeb. Jest to atut szczególnie dla osób, które jeszcze się uczą lub studiują.

Warto jednak podnosić swoje kwalifikacje i pracę w Żabce traktować jako stan przejściowy, ze względu na fakt, iż pracując w takim sklepie nie możemy liczyć w przyszłości na znaczny wzrost wynagrodzenia. 

Co zrobić, gdy właściciel Żabki łamie prawo pracy? 

Łamanie praw praconiczych jest trudnym tematem. Pracownik, który doświadcza łamania przysługujących mu praw często rezygnuje z dokonywania zgłoszeń w kierunku swojego pracodawcy w obawie przed zwolnieniem, co często wynika z chęci utrzymania stanowiska lub aktualnej sytuacji finansowej. 

Każda sytuacja jest inna, a każde naruszenie prawa powinno być potraktowane indywidualnie. Często zwykła porada prawna może wiele zmienić, nakiwrowując nas na właściwe tory, dlatego w pierwszej kolejności polecamy skontaktować się z bezpłatną infolinią pod numerem +48 91 431 19 29, na której uzyskamy porady prawne z zakresu prawa pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00. Na infolinii porad udzielają prawnicy i pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, którzy mogą nam pomóc w podjęciu pierwszego kroku.

Jeżeli jesteś już zdeterminowany, że chcesz dokonać zgłoszenia warto najpierw ustalić właściela sklepu, ponieważ sklepem często zarządzają kierownicy, a nie główni właściciele. Informację o właścicielu sklepu możemy znaleźć chociażby na paragonie.

Sklepy Żabka działają w formie franczyzy, a ich właściciele to najczęściej osoby prowadzące jednoosobową działaność gospodarczą (JDG), które można znaleść w rejestrze CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej. Po ustaleniu dokładnych danych właściciela sklepu, w którym pracujemy możemy dokonać zgłoszenia naruszeń pracowniczych do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Państwowa Inspekcja Pracy to isntytucja, która ma prawo i obowiązek do interencji w takich sytuacjach. Zgłoszenia naruszeń swoich praw możemy dokonać korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie na adres: 

Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

lub za pomocą poczy elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: 

[email protected].