Jak sprawdzić kod SWIFT banku? Kody SWIFT polskich banków

Jak sprawdzić kod SWIFT banku? Kody SWIFT polskich banków

Kod SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to unikatowy identyfikator bankowy składający się z 8 lub 11 znaków. Jest on niezbędny do wykonywania przelewów zagranicznych oraz innych transgranicznych operacji finansowych. Sprawdzenie prawidłowego kodu SWIFT banku jest istotne, aby przesyłka pieniężna trafiła na właściwe konto.

W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić kod SWIFT banku, a także przedstawimy zestawienie kodów SWIFT dla najpopularniejszych banków w Polsce. Dzięki tym informacjom będziesz mógł sprawnie realizować międzynarodowe przelewy bankowe.

Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT (nazywany również kodem BIC - Bank Identifier Code) to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący instytucje finansowe na całym świecie. Został wprowadzony w 1973 roku przez organizację SWIFT zajmującą się standaryzacją przelewów międzynarodowych.

Ten ośmioznakowy lub jedenastozakowy kod składa się z następujących elementów:

  • 4 pierwsze znaki to tzw. bank code - unikalny identyfikator banku,
  • 2 kolejne znaki to country code - kod kraju,
  • 2 ostatnie znaki (w ośmioznakowym kodzie) to location code - kod miejscowości, w której znajduje się siedziba banku,
  • 3 ostatnie znaki (w jedenastozakowym kodzie) to opcjonalny identyfikator oddziału banku.

Przykładowo kod SWIFT ING Banku Śląskiego to INGBPLPW, gdzie:

  • INGB to bank code,
  • PL to country code dla Polski,
  • PW to location code Warszawy.

Dlaczego warto znać kod SWIFT banku?

Prawidłowy kod SWIFT jest niezwykle istotny przy realizacji transgranicznych przelewów pieniężnych. Podanie błędnego lub nieaktualnego kodu może skutkować opóźnieniami lub nawet zagubieniem przesyłki finansowej.

Kod ten jest wymagany do uzupełnienia w formularzach przelewów zagranicznych oraz przy rozliczeniach w obcych walutach. Dzięki niemu system SWIFT może bezbłędnie zidentyfikować bank odbiorcy, a co za tym idzie - odpowiednie konto, na które mają trafić pieniądze.

Oprócz transferów międzynarodowych, kod SWIFT może być również przydatny przy otwieraniu rachunków walutowych, inwestowaniu za granicą, realizacji płatności transgranicznych itp.

Gdzie można sprawdzić kod SWIFT banku?

Kod SWIFT banku możesz sprawdzić na kilka sposobów:

1. Strona internetowa banku

Najprostszą metodą jest odwiedzenie strony internetowej swojego banku i wyszukanie zakładki z kodami SWIFT/BIC. Banki zazwyczaj udostępniają te informacje w działach pomocy, często wraz z innymi istotnymi danymi kontaktowymi.

2. Oddziały banku

Jeśli nie uda Ci się odnaleźć kodu na stronie internetowej, zawsze możesz udać się do najbliższego oddziału banku. Na miejscu pracownicy obsługi powinni bez problemu podać Ci właściwy kod SWIFT na podstawie posiadanych baz danych.

3. Wyciąg bankowy lub umowa

Niektóre banki umieszczają swój kod SWIFT na wyciągach bankowych lub w treści umów zawieranych z klientami. Warto więc uważnie przejrzeć posiadaną dokumentację bankową.

4. Wyszukiwarki internetowe

W ostateczności możesz spróbować wyszukać potrzebny kod SWIFT w Internecie, np. poprzez wpisanie w wyszukiwarkę zapytania: "kod SWIFT [nazwa banku]". Należy jednak zachować ostrożność i zweryfikować wiarygodność źródła uzyskanych informacji.

Kody SWIFT najpopularniejszych banków w Polsce

Poniżej znajduje się zestawienie kodów SWIFT dla największych i najpopularniejszych banków działających na polskim rynku:

BankKod SWIFT/BIC
Alior BankALBPPLPW
Alior Sync (obecnie T-mobile Usługi Bankowe)ALBPPLPW
ABN AMRO BankABNAPLPW
Allianz BankALLBPLPW
Credit AgricoleAGRIPLPR
Bank BPHBPHKPLPK
BNP ParibasPPABPLPK
Bank Handlowy (Citi Handlowy)CITIPLPX
Bank Inicjatyw Społeczno-EkonomicznychBISPPLPW
Bank MillenniumBIGBPLPW
BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)EBOSPLPW
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJBOTKPLPW
Bank PocztowyPOCZPLP4
Bank SpółdzielczyPOLUPLPR
Bank Współpracy EuropejskiejBWEUPLPW
BZ WBKWBKPPLPP
Calyon Bank PolskaCRLYPLPW
CitiBankCITIPLPX
Danske BankDABAPLPW
Deutsche Bank PolskaDEUTPLPK
Dexia Kommunalkredit Bank PolskaDXKBPLPW
DNB NORDMHBFPLPW
DOMINET BANKCUPRPLP2
DRESDNER BANK POLSKADRESPLPW
DZ Bank PolskaGENOPLPW
Fortis Bank PolskaPPABPLPK
Getin BankGBGCPLPK
HSBC BankHSBCPLPW
ING Bank ŚląskiINGBPLPW
InteligoBPKOPLPW
Plus Bank (dawniej Invest-Bank)IVSEPLPP
Kredyt BankKRDBPLPW
Lukas BankLUBWPLPR
mBank (BRE)BREXPLPWMBK
NordeaBPKOPLPW
PBKBPHKPLPK
PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności BP)BPKOPLPW
Bank Pekao SAPKOPPLPW
Pekao Bank HipotecznyHYVEPLP2
Raiffeisen Bank PolskaRCBWPLPW
Santander Consumer Bank S.A.SCFBPLPW
T-mobile Usługi BankoweALBPPLPW
VW BankVOWAPLP1

Powyższe zestawienie zawiera najbardziej aktualne kody SWIFT dla wymienionych banków. Pamiętaj jednak, że mogą one ulegać zmianie, dlatego zalecane jest regularne weryfikowanie ich aktualności.

Kod SWIFT a numer rachunku bankowego - czym się różnią?

Kod SWIFT i numer rachunku bankowego to dwa różne identyfikatory, choć często są ze sobą mylone. Czym więc się różnią?

Numer rachunku bankowego (w formacie IBAN dla rachunków w kraju UE) służy do jednoznacznej identyfikacji konkretnego rachunku w danym banku. Kod SWIFT z kolei pozwala zidentyfikować sam bank, w którym prowadzony jest rachunek.

Inaczej mówiąc, aby wykonać przelew międzynarodowy, potrzebujesz zarówno numeru rachunku odbiorcy (IBAN), jak i kodu SWIFT banku, w którym ten rachunek jest założony. Samo podanie numeru IBAN bez kodu SWIFT będzie niewystarczające do skutecznej realizacji transakcji.

Sprawdź kod SWIFT, aby uniknąć pomyłek przy przelewach zagranicznych

Znajomość właściwego kodu SWIFT banku jest niezwykle istotna przy wszelkich operacjach finansowych o charakterze międzynarodowym. Dzięki temu unikniesz opóźnień i pomyłek w przekazywaniu środków za granicę.

Pamiętaj, aby przed dokonaniem przelewu zagranicznego upewnić się, że kod SWIFT został podany prawidłowo. Może się to przydać nie tylko przy transakcjach prywatnych, ale również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z kontrahentami zagranicznymi.