Jakie masz prawa jako pracownik zdalny?

Jakie masz prawa jako pracownik zdalny?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje zdalnie. Na taki stan rzeczy wpłynęła m.in. pandemia koronawirusa, w trakcie której pracownicy przenieśli stanowiska pracy do własnych domów. Jako że w wielu sytuacjach doskonale się to sprawdziło, niektórzy pracodawcy postanowili zachować ten stan rzeczy także po zniesieniu obostrzeń. Nie każdy jednak wie, na jakie kwestie prawne należy zwrócić uwagę podczas pracy zdalnej. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie prawa ma pracownik zdalny.

Czym jest praca zdalna?

Definicja pracy zdalnej pojawia się w znowelizowanym Kodeksie pracy. Zgodnie z nią polega ona na wykonywaniu pracy w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym również pod jego adresem zamieszkania. Zgodnie z kodeksem, praca zdalna może być wykonywana we wskazanym miejscu całkowicie lub częściowo – wtedy mówi się o pracy hybrydowej. W takiej sytuacji niektóre obowiązki wykonywania są w domu, niektóre zaś w biurze. Uzgodnienia dotyczące pracy zdalnej muszą nastąpić pomiędzy pracodawcą a pracownikiem przy zawieraniu umowy o pracę albo też w trakcie zatrudnienia, gdy zostają zmienione jej warunki. W takim wypadku wymagane jest podpisanie aneksu do umowy.

Jako że praca zdalna jest pojęciem stosunkowo nowym, wiele osób może mieć wątpliwości dotycząca praw pracowniczych. Z tego powodu najlepiej skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej, która świadczy porady prawne z zakresu prawa pracy. Dzięki temu będzie można w najlepszym stopniu zadbać o swoje interesy podczas wykonywania pracy zdalnej.

Obowiązki pracodawcy względem pracownika

Pracodawca, który umożliwia pracownikowi pracę zdalną ma wobec niego liczne obowiązki. Przede wszystkim musi zapewnić mu materiały i narzędzia potrzebne do pracy, w tym również niezbędny sprzęt komputerowy. Zgodnie z ustawą pracownik na podstawie ustaleń z pracodawcą może korzystać także z własnego sprzętu, który musi zapewniać bezpieczeństwo pracy. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, którego wysokość zostaje ustalona z pracodawcą. Do obowiązków osoby zatrudniającej należy także zapewnienie instalacji, serwisu i konserwacji sprzętu, a także zwrot kosztów za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne czy też inne poniesione wydatki.

Co więcej, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenia i pomoc techniczną. Jeśli praca odbywa się hybrydowo, pracownik musi mieć możliwość kontaktowania się ze współpracownikami oraz korzystania z dostępnych pomieszczeń i urządzeń na takich samych zasadach, jakie dotyczą ogółu pracowników.

Podsumowując, praca zdalna, która zdobywa coraz większą popularność podlega regulacjom prawnym wynikającym z Kodeksu pracy. Jeśli pracownik ma wątpliwości dotyczące przysługujących mu praw, warto aby skorzystał z pomocy kancelarii adwokackiej, która świadczy porady prawne dotyczące prawa pracy. To pozwoli pracownikowi poznać swoje prawa i w razie potrzeby w jak najlepszym stopniu ochronić swoje interesy.

Zapraszamy po więcej informacji: porady prawne Lębork.