Ile pieniędzy jest na świecie?

Ile pieniędzy jest na świecie?

Pieniądze są nieodłączną częścią naszego życia. Używamy ich na co dzień, aby zapłacić za jedzenie, mieszkanie, ubrania i wiele innych rzeczy. Ale ile właściwie jest pieniędzy na świecie? Ta liczba może Cię zaskoczyć! W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i odkryjemy, jak wiele gotówki, depozytów bankowych oraz akcji i obligacji jest w obiegu na całym świecie.

Pieniądz gotówkowy

Zacznijmy od pieniądza gotówkowego, czyli banknotów i monet znajdujących się w portfelach, skarbcach i bankach. Według szacunków Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), w 2020 roku na całym świecie było w obiegu około 37 bilionów dolarów w gotówce. To ogromna kwota, która równa się mniej więcej połowie światowego PKB!

Ciekawostką jest, że większość tej gotówki znajduje się poza systemem bankowym. Szacuje się, że aż 80% pieniędzy gotówkowych jest przechowywanych przez osoby prywatne i firmy, a nie w bankach. Wynika to z faktu, że wielu ludzi woli trzymać swoje oszczędności w gotówce, często z powodów kulturowych lub historycznych.

Depozyty bankowe

Kolejną formą pieniądza są depozyty bankowe, czyli środki zdeponowane na kontach oszczędnościowych, bieżących i terminowych. Według danych Banku Światowego, na koniec 2020 roku całkowita wartość depozytów na całym świecie wynosiła około 111 bilionów dolarów.

To imponująca kwota, ale warto pamiętać, że pieniądze te nie są fizycznie dostępne w gotówce. Są one jedynie zapisami cyfrowymi na kontach bankowych. Depozyty bankowe pełnią jednak ważną rolę w gospodarce, umożliwiając bankom udzielanie kredytów i inwestycje.

Akcje i obligacje

Oprócz gotówki i depozytów bankowych, znaczną część bogactwa na świecie stanowią akcje i obligacje. Są to instrumenty finansowe reprezentujące udziały w firmach lub dług zaciągnięty przez rządy, samorządy i przedsiębiorstwa.

Według szacunków firmy doradczej McKinsey & Company, na koniec 2020 roku całkowita wartość giełdowych akcji na świecie wynosiła około 105 bilionów dolarów, a wartość obligacji sięgała 119 bilionów dolarów.

Te liczby pokazują, jak ogromne sumy pieniędzy są zainwestowane w różnego rodzaju aktywa finansowe. Warto jednak pamiętać, że wartość akcji i obligacji może znacznie wahać się w zależności od sytuacji gospodarczej i nastrojów inwestorów.

Kryptowaluty

W erze cyfrowej nie możemy pominąć kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum. Chociaż ich udział w globalnej puli pieniędzy jest wciąż stosunkowo niewielki, to ich wartość rośnie z roku na rok.

Według danych CoinMarketCap, na początek 2022 roku całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut wynosiła około 2,3 biliona dolarów. To może nie brzmi imponująco w porównaniu z innymi formami pieniądza, ale warto pamiętać, że kryptowaluty są stosunkowo nowym zjawiskiem i ich przyszłość pozostaje niepewna.

Podsumowanie

Jak widzisz, ilość pieniędzy na świecie jest naprawdę ogromna. Łącznie, według przytoczonych danych, wartość gotówki, depozytów bankowych, akcji, obligacji i kryptowalut przekracza 374 biliony dolarów. To liczba, która może wprawić w osłupienie!

Pamiętaj jednak, że pieniądze to nie tylko liczby na koncie. To także narzędzie służące do wymiany dóbr i usług, a także forma inwestycji i zabezpieczenia przyszłości. Mądre zarządzanie pieniędzmi, niezależnie od ich ilości, jest kluczem do osiągnięcia stabilności finansowej i realizacji naszych celów.