Środki ochrony indywidualnej - jakie i kiedy należy stosować?

Środki ochrony indywidualnej - jakie i kiedy należy stosować?

Redakcja BiznesBrand.pl

Praca w warunkach szczególnych może wymagać zastosowania środków ochrony indywidualnej. Mają one za zadanie zabezpieczyć pracownika przed kontaktem z czynnikami potencjalnie szkodliwymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W jakich sytuacjach i kto musi stosować środki ochrony osobistej?

Środki ochrony osobistej dostosowane do stanowiska pracy

Nie sposób wyszczególnić katalog stanowisk pracy, na których konieczne jest użytkowanie środków ochrony osobistej. Wiele zależy tutaj od samych warunków pracy oraz kontaktu z czynnikami zagrażającymi zdrowiu lub życiu. W zależności od zakresu wykonywanych obowiązków, pracownik może otrzymać:

  • rękawice,
  • buty,
  • spodnie,
  • zarękawy ochronne.

Warto mieć na uwadze, że poszczególne produkty zapewniają różny poziom ochrony. Na przykład rękawice ochronne można podzielić aż na 3 kategorie. Te, które znajdują się w pierwszej, zapewniają jedynie podstawowy poziom ochrony, druga kategoria dedykowana jest pracom o średnim ryzyku uszkodzenia, natomiast trzecia - pracom o poważnym ryzyku uszkodzenia.

Dlaczego należy stosować środki ochrony indywidualnej?

Przestrzeganie zasad BHP to obowiązek każdego pracownika. Jedną z jego składowych jest korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, które zostaną dostarczone przez pracodawcę. Tego rodzaju produkty nie sprawiają, że pracownik może zachować mniejszą ostrożność, ale w razie ewentualnego wypadku chronią przed poważnym uszkodzeniem ciała. Jeśli pracownik nie stosuje dostarczonych przez przełożonego środków ochronnych, może ponieść konsekwencje nawet w postaci zwolnienia z pracy. Pracodawca natomiast powinien pamiętać o tym, aby wspólnie ze specjalistą z zakresu BHP ustalić, które środki ochrony osobistej będą przeznaczone dla konkretnych stanowisk. Ich dobór nie może być kwestią przypadku - należy przeanalizować wszelkiego rodzaju czynniki szkodliwe oraz ocenić, jakiego stopnia ochrony potrzebuje pracownik.

Zabezpieczenie pracownika obowiązkiem pracodawcy!

Jednym z wyrazów przestrzegania przepisów BHP przez pracodawcę jest dostarczanie pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej. Pozwala to zadbać o zdrowie i życie zatrudnionych. Warto pamiętać, że poszczególne elementy, na przykład buty lub rękawice, muszą być dobrze dopasowane - rozmiar dobiera się adekwatnie do wymiarów pracownika. Tylko taka odzież stanowi dobre zabezpieczenie i poprawia komfort pracy. Wysokiej jakości produkty nie zużywają się w krótkim czasie, jednak wymagają okresowej wymiany, zwłaszcza jeśli ulegną uszkodzeniu.