Przyszłość budownictwa w UE czyli zeroemisyjne budynki i strategia renowacji
Przyszłość budownictwa w UE czyli zeroemisyjne budynki i strategia renowacji

Przyszłość budownictwa w UE czyli zeroemisyjne budynki i strategia renowacji

W obliczu rosnącej świadomości wpływu budynków na środowisko, Unia Europejska podjęła znaczące kroki w celu promowania zrównoważonego budownictwa i efektywności energetycznej. Według najnowszych propozycji rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (EPBD), od 2028 roku wszystkie nowe budynki w UE mają być zeroemisyjne, a budynki publiczne muszą spełnić ten warunek już od 2026 roku.

Budynki zeroemisyjne – rewolucja w budownictwie

Koncepcja budynków zeroemisyjnych, znanych również jako budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB), zakłada zminimalizowanie zużycia energii poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań budowlanych, systemów grzewczych i chłodzących, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

Budynki nZEB nie tylko redukują emisje gazów cieplarnianych, ale również przyczyniają się do znacznych oszczędności kosztów eksploatacyjnych i zwiększają komfort mieszkańców. Według szacunków Komisji Europejskiej, sektor budynków odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych w UE, co czyni go kluczowym obszarem działań w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Fala renowacji – termomodernizacja istniejących budynków

Oprócz nowych standardów dla nowych budynków, istotną rolę odgrywa również renowacja istniejącego zasobu budowlanego. Według danych Komisji Europejskiej, aż 75% budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie, co stanowi ogromny potencjał do poprawy.

W odpowiedzi na to wyzwanie, KE opublikowała strategię na rzecz "fali renowacji", mającą na celu modernizację nawet 35 milionów budynków do 2030 roku. Strategia ta nie tylko przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale także stworzy nowe "zielone" miejsca pracy w sektorze budowlanym.

Wyzwania dla Polski

Polska stoi przed ogromnymi wyzwaniami w zakresie termomodernizacji budynków. Według szacunków, na 6,3 miliona budynków jednorodzinnych w Polsce, aż 1,7 miliona nie posiada żadnej izolacji cieplnej ścian, a kolejne 347 tysięcy ma bardzo niski standard ocieplenia.

W odpowiedzi na te wyzwania, w 2022 roku Polska przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB), która określa działania niezbędne do osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków do 2050 roku. Strategia zakłada przeprowadzenie 7,5 miliona termomodernizacji, z czego 4,7 miliona to głębokie renowacje.

Potrzeba wsparcia finansowego i edukacji

Realizacja ambitnych celów w zakresie efektywności energetycznej budynków wymaga jednak znacznego wsparcia finansowego. Eksperci podkreślają potrzebę wprowadzenia odpowiednich programów wsparcia, szczególnie dla osób o niższych dochodach, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować modernizacji swoich budynków.

Równie istotna jest edukacja i podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z efektywności energetycznej budynków. Tylko poprzez zwiększenie zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron – inwestorów, właścicieli nieruchomości, sektora budowlanego i decydentów – możliwe będzie przyspieszenie tempa renowacji i osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych.

Podsumowując, rewizja dyrektywy o efektywności energetycznej budynków stanowi kluczowy krok w kierunku zrównoważonego budownictwa i neutralności klimatycznej w UE. Realizacja tych celów wymaga jednak znacznych inwestycji, wsparcia finansowego oraz edukacji społeczeństwa. Tylko poprzez kompleksowe podejście i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron możliwe będzie stworzenie bardziej efektywnych, przyjaznych dla środowiska i zdrowych budynków, które będą stanowić fundament przyszłości budownictwa.