Savoir-vivre w biznesie - na co zwracać uwagę?

Savoir-vivre w biznesie - na co zwracać uwagę?

W biznesie ważne są nie tylko doskonałe kompetencje zawodowe, ale również biegłość w zasadach savoir-vivre. Znajomość etykiety biznesowej pozwala budować trwałe i pozytywne relacje zawodowe, a także unikać niezręcznych sytuacji, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi firmy i jednostki. Jakie są więc podstawowe zasady savoir-vivre w biznesie i dlaczego warto je znać?

Dlaczego znajomość savoir-vivre jest tak ważna w biznesie?

Savoir-vivre obejmuje zbiór zasad grzecznościowych, które regulują interakcje międzyludzkie. W kontekście biznesowym savoir-vivre to przede wszystkim umiejętność nawiązywania i utrzymywania profesjonalnych relacji, które opierają się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uprzejmości. Poruszanie się w świecie biznesowych konwenansów, zwyczajów i reguł grzecznościowych jest niezwykle istotna, ponieważ:

  1. Pozwala budować pozytywne relacje. Właściwe zachowanie i komunikacja sprzyjają budowaniu zaufania i szacunku wśród współpracowników, klientów i partnerów biznesowych.

  2. Wzmacnia wizerunek profesjonalisty. Znajomość zasad savoir-vivre świadczy kulturze osobistej i wiarygodności, co z kolei przekłada się na lepsze postrzeganie firmy.

  3. Pomaga uniknąć faux-pas. Znajomość reguł grzecznościowych pozwala uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, które mogą zaszkodzić reputacji i relacjom biznesowym. Nietaktowne zachowanie może być odbierane jako brak szacunku, a nawet arogancja.

  4. Ułatwia prowadzenie negocjacji. Znajomość zasad savoir-vivre jest pomocna w osiągnięciu korzystnych warunków w negocjacjach.

Na co zwracać uwagę przy savoir-vivre w biznesie?

Zasady savoir-vivre dotyczą wielu aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

  1. Komunikacja niewerbalna, czyli sposób mówienia, jak i gesty oraz mimikę. Należy mówić jasno, z szacunkiem i słuchać rozmówcy. Należy unikać przerywania i zachowywać odpowiedni dystans osobisty.

  2. Dress code. Stylizacja powinna być odpowiednio dobrana do okazji i kultury organizacyjnej firmy.

  3. Punktualność. To podstawowa zasada savoir-vivre.

  4. Korespondencja biznesowa. E-maile i listy powinny być napisane w sposób profesjonalny, z zachowaniem formalnego języka.

  5. Hierarchia. Z gośćmi należy witać się zgodnie z hierarchią.

Szkolenie z savoir-vivre oferowane przez Szkołę Męskiego i Damskiego Stylu

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu wiedzy z zakresu zasad etykiety biznesowej, warto skorzystać ze specjalistycznych kursów. Szkoła Męskiego i Damskiego Stylu oferuje kompleksowe szkolenie savoir-vivre, które skierowane jest do osób pragnących poprawić swój wizerunek i uniknąć faux-pas w środowisku zawodowym. Kurs jest przeznaczony dla osób obsługujących klientów, prowadzących szkolenia oraz reprezentujących firmę na spotkaniach, targach czy konferencjach branżowych – także online.

Szkolenie porusza kwestie komunikacji biznesowej na odległość, netykiety oraz protokołu dyplomatycznego. Zawiera również zasady dress code w różnych częściach świata, kodeks dyplomatyczny, zasady komponowania zaproszeń i korespondencji urzędowej, sposoby przedstawiania i witania gości oraz dobre maniery podczas uroczystości.