Rozwijaj zdolności poznawcze swoich pracowników z SHL Polska

Rozwijaj zdolności poznawcze swoich pracowników z SHL Polska

Wśród zdolności pracowników coraz większe znaczenie zyskuje szybkie przyswajanie nowych informacji, umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowanie ważnych decyzji. Umiejętności zespołu można skutecznie rozwijać z pomocą testów poznawczych. W ten sposób można zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa i zyskać przewagę nad konkurencją.

Testy zdolności poznawczych od SHL Polska

SHL Polska oferuje narzędzia, które pomogą zmaksymalizować potencjał tkwiący w Twoich pracownikach. Firma dostarcza przedsiębiorstwom, korporacjom i agencjom system umożliwiający sprawdzenie zdolności intelektualnych zatrudnionych osób za pomocą testów zdolności poznawczych. Pracownicy mogą rozwiązywać testy za pomocą platformy TalentCentral z dowolnego urządzenia mobilnego lub stacjonarnego.

Narzędzia od SHL Polska obejmują:

  • testy numeryczne - oceniają one umiejętność szybkiego przetwarzania i interpretacji danych liczbowych,
  • testy dedukcyjne - pomagają sprawdzić zdolność pracownika do logicznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie dostępnych informacji,
  • testy indukcyjne - skupiają się one na ocenie umiejętności rozpoznawania wzorców i relacji,
  • testy zdolności ogólnej, na które składają się zadania z testów numerycznych, dedukcyjnych i indukcyjnych. Umożliwiają one poznanie ogólnych zdolności intelektualnych pracownika czy kandydata do pracy.

Jak wykorzystać testy zdolności poznawczych w swojej firmie?

Test zdolności poznawczych możesz wykorzystać w procesie rekrutacji pracowników, by wyselekcjonować najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Testy polecane są także do oceny umiejętności już zatrudnionych osób, np. w celu identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy lub określenia najlepszych cech pracownika i oddelegowania go do określonych zadań.

Stosowanie narzędzi od SHL Polska pozwala na:

  • lepsze dopasowanie pracowników do stanowisk wymagających określonych umiejętności, np. analitycznych, menedżerskich czy sprzedażowych,
  • szybsze adaptowanie pracowników do zmieniających się technologii i warunków panujących na rynku,
  • rozwój indywidualnych ścieżek kariery pracowników, które oparte są na rzetelnej ocenie ich umiejętności.

Podsumowanie

Inwestycja w narzędzia dostarczane przez SHL Polska oraz w rozwój umiejętności Twoich pracowników pozwoli Ci zyskać przewagę na rynku. Testy zdolności poznawczych pomogą sprawdzić, jak poszczególne osoby radzą sobie z wyzwaniami, analizą danych lub rozwiązywaniem problemów. Znając silne i słabe strony swoich pracowników, możesz lepiej wspierać ich rozwój oraz wykorzystać ich potencjał intelektualny.