Uczciwa i nieuczciwa konkurencja w biznesie

Uczciwa i nieuczciwa konkurencja w biznesie

Konkurencja w biznesie istnieje właściwie od jego wczesnych początków, i stanowi dosyć istotny czynnik warunkujący jego rozwój, podnoszenie jakości usług i produktów oferowanych przez konkurujące ze sobą firmy. Napędza je to do ciągłego wysiłku ku ulepszaniu swojej oferty, a zyskują na tym przede wszystkim klienci – dzięki takiemu obrotowi spraw mają do wyboru wiele różnych produktów, różniących się ceną i właściwościami, tak, że każdy może znaleźć coś odpowiadającego dokładnie jego potrzebom. 

W taki sposób konkurencyjność stała się  podwaliną działalności gospodarczej. Opracowano różne jej sposoby i techniki, niektóre bardziej, inne mniej skuteczne, pojawił się jednak problem nieuczciwej konkurencji, na tyle zauważalny, że zastosowano pewne uregulowania prawne w celu jej zwalczenia. Według ustawy z 16 kwietnia 1993 r. nieuczciwa konkurencja, to taka, której przejawem są „działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami”, naruszające interesy innych przedsiębiorców lub samych klientów.

Przejawy nieuczciwej konkurencji 

Jest wiele metod, jakie stosują przedsiębiorstwa propagujące nieuczciwe metody walki z konkurencją – w zasadzie na ich podstawie można by stworzyć nawet „Podręcznik nieuczciwego konkurenta”. Przytaczamy je jedynie ku przestrodze i dla zastanowienia się, jak daleko można posunąć się w walce o biznesową przewagę.

Nieuczciwe przedsiębiorstwa mogą oznaczać źle swoją działalność, wprowadzając innych w błąd, fałszować pochodzenie swoich towarów lub elementów używanych do wykonywania usług, równie częste jest dezinformowanie co do cech, jakości tych produktów.  Ponadto można zauważyć próby nakłaniania partnerów biznesowych konkurencji do odstępowania lub nienawiązywania umów z nimi; równie częste jest naśladowanie, czasem na granicy podrabiania produktów innej firmy, stosowanie negatywnej oczerniającej reklamy lub plotki wobec konkurencji, a także wprowadzająca w błąd reklama swoich produktów.

Czasem niektórzy co bardziej zdesperowani przedsiębiorcy posuwają się do czynów ściganych prawem karnych – nie raz i nie dwa prasa dostarcza nam informacji o podpaleniach, wymuszeniach, kradzieży patentów, przekupywaniu pracowników, zastraszaniu i tym podobnych zbrodniczych metodach. Można tylko mieć nadzieję, że prawo stanie się jeszcze skuteczniejsze w ściganiu i karaniu takich zachowań.

Konsekwencje nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja może mieć bardzo niekorzystne skutki dla całej gospodarki rynkowi – może zniszczyć zjawisko pozytywnej konkurencji i tym samym wpłynąć na deformację procesów ekonomicznych zachodzących na rynku. Dlatego właśnie tyle mówi się o przestrzeganiu zasad etyki w biznesie.

Odpowiednie regulacje prawne, w tym wspomniana ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają pewien wpływ na zahamowanie tego zjawiska. Można mieć tylko nadzieję, że większa część przedsiębiorców zacznie patrzeć na skutki długofalowe swojej obecności na rynku i będzie przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. Jeśli tak się stanie, korzyści odczujemy wszyscy.