Ze statystyk wynika, że Polacy, tak samo jak w poprzednich latach, najchętniej lokują swoje oszczędności w podstawowych instrumentach bankowych: lokatach oraz kontach oszczędnościowych. Spore kwoty trzymamy również na naszych kontach osobistych. Jeśli chodzi o pozostałe metody inwestowania – korzysta z nich bardzo niewielki procent naszego społeczeństwa.

Jak oszczędzają ludzie?

Przede wszystkim, wciąż dość spory odsetek Polaków pozostaje nieubankowiony, jest to aż 25% społeczeństwa. Oznacza to, że żadna z tych osób nie posiada nawet podstawowego rachunku bankowego i wszystkie swoje oszczędności trzyma w domu.

Jeśli chodzi o inwestycje i pomnażanie oszczędności naszych rodaków, zdecydowanie nie jesteśmy społeczeństwem skłonnym do ryzyka. Poza zakładaniem depozytów takich jak lokaty i konta oszczędnościowe, niechętnie korzystamy z innych form pomnażania kapitału.

Czym spowodowana jest niechęć Polaków do bardziej ryzykownych inwestycji? Z pewnością wynika to z nikłej wiedzy o inwestowaniu i rynkach finansowych większości z nas. Polacy mało interesują się giełdą, obligacjami czy funduszami inwestycyjnymi. Powodem może być również to, że jesteśmy stosunkowo biednym społeczeństwem. Wielu z nas po prostu nie ma nadwyżki pieniędzy, które mogłoby zainwestować. A jeśli brakuje pieniędzy, to nie ma też chęci do poszerzania wiedzy na temat możliwości inwestowania.

Inwestowanie w giełdę i akcje

Jakie są nasze pierwsze skojarzenia ze słowem inwestycje? Większości z nas prawdopodobnie w pierwszej kolejności do głowy przychodzą giełda i akcje, ostatnio może być to również FOREX (rynek walutowy), który staje się coraz bardziej popularny. Mimo to, że mamy w głowie owe skojarzenia, co świadczy o minimalnej podstawowej wiedzy, bardzo niewielki procent inwestuje na rynku kapitałowym. Dane te są obliczane na podstawie liczby otwartych rachunków maklerskich. W porównaniu do zeszłego roku zmalała ona o około 100 tys. A z pozostałych otwartych rachunków jedynie 12% z nich jest rachunkami aktywnymi.

W takim razie w co inwestuje aktywna na rynku garstka Polaków? Najpopularniejsze są akcje. W ubiegłorocznym badaniu niemal 85% ankietowanych zadeklarowało, że posiadało akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na drugim miejscu wśród tej części społeczeństwa plasują się depozyty bankowe – lokaty oraz konta oszczędnościowe. Pokazuje to, że nawet wśród osób znających się na rynku kapitałowym są one popularne. Fundusze inwestycyjne zajęły trzecie miejsce. Pozostałe produkty, m. in. instrumenty strukturyzowane lub surowce i towary, nie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów.