U większości operatorów telekomunikacyjnych w ofercie znajduje się również integracja, obsługa i administracja serwerów informatycznych. Większość operatorów służy również dodatkową ofertą w zakresie audytu, administracji, ochrony bezpieczeństwa danych, etc. Również na bieżąco badane są zapotrzebowania firm na rynku usług teleinformatycznych i pod kątem tych badań tworzone są oferty, pakiety usług, przykładowe plany taryfowe. Operatorzy telekomunikacyjni starają się wzbogacać swoje usługi o produkty dodatkowe, chcąc tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność sprzedażową. Wiele firm, przed dokonaniem inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną dokonuje audytu informatycznego, który pozwala precyzyjnie określić zapotrzebowanie firmy na konkretne usługi, dzięki czemu później wybór odpowiedniej taryfy/pakietu usług u operatora telekomunikacyjnego jest łatwiejszy.

Operatorzy telekomunikacyjni dla firm

Wielu operatorów dostosowuje oferty pod konkretne firmy, opierając się na ich preferencjach i zapotrzebowaniu na usługi. Firmy, które szybko się rozwijają, częściej patrzą w przyszłość i nie wykluczają możliwości późniejszej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększenia planów taryfowych, dlatego też niechętnie podpisują długoterminowe umowy. Natomiast międzynarodowe korporacje zazwyczaj decydują się na dłuższe zobowiązania, gdyż w ich przypadku wychodzi to o wiele taniej. Podsumowując – usługi teleinformatyczne są niezbędne dla każdej firmy, ale ich wybór, jak też wybór operatora telekomunikacyjnego dyktowany jest indywidualnym zapotrzebowaniem danego przedsiębiorstwa, ceną usług oraz wieloma innymi czynnikami. Wiadomym jest, że rynek usług teleinformatycznych prężnie się rozwija i wraz z postępującą cyfryzacją będzie się powiększał. Już na chwilę obecną ceny poszczególnych operatorów maleją, wzrasta konkurencyjność i „walka o klienta”, na czym zyskują sami klienci.