Niezależnie od tego jaką ofertę telewizji kablowej, telefonu internetu się posiada, czasami może zajść potrzeba jej rozwiązania. Oferta firmy Vectra jest bardzo szeroka i bardzo wiele osób z niej korzysta. Dlatego też warto wiedzieć w jaki sposób można wypowiedzieć umowę z tą firmą. Sporej ilości osób może się ta wiedza przydać.

Forma pisemna wypowiedzenia z Vectrą

Oczywiście trzeba pamiętać, że wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Każdego abonenta obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, którego bieg zaczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Elementy, które musi zawierać rezygnacja Vectry

Najważniejszą kwestią jest to, aby wypowiedzenie było złożone w formie pisemnej i zawierać kilka najważniejszych elementów. W przypadku rozwiązania umowy z firmą Vectra trzeba ując na wypowiedzeniu imię i nazwisko abonenta, jego numer, usługi jakie użytkownik pragnie wypowiedzieć oraz oczywiście własnoręczny podpis abonenta bądź też podpis elektroniczny jeśli się taki posiada.

Gdzie dostarczyć wypowiedzenie z Vectrą

Sposobów na dostarczenie wypowiedzenia do firmy Vectra jest kilka. Można to zrobić wysyłając pismo na tradycyjny adres w Gdyni, decydując się na przesłanie faksu pod odpowiedni numer, drogą mailową na adres kontaktowy Vectry jak również odwiedzając stacjonarny punkt obsługi klienta.

Vectra S.A.
Aleja Zwycięstwa 253,
81-525 Gdynia

Potwierdzenie

Składając pismo w dowolnym punkcie obsługi Vectry od razu otrzymamy potwierdzenie złożenia wypowiedzenia. Jest to nam potrzebne w razie wątpliwości czy też problemów z wypowiedzeniem umowy. Jeżeli jednak korzysta się z tradycyjnego listu do dostarczenia wypowiedzenia do siedziby firmy w Gdyni to trzeba pamiętać, aby wysyłać je listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania. Dodatkowo po otrzymaniu pisma przez firmę powinniśmy otrzymać potwierdzenie jego przyjęcia czy to listownie czy też w formie elektronicznej na podany adres mailowy. Zabezpiecza to w pełni nasze interesy.

Samo wykonanie wypowiedzenia nie jest takie skomplikowane jakby się mogło wydawać. Trzeba tylko pamiętać o poprawnym przygotowaniu wypowiedzenia bądź też skorzystaniu ze wzoru. Cała procedura nikomu nie powinna sprawić większych problemów.

Wzór dokumentu wypowiedzenia / rezygnacji z Vectrą

Wzór wypowiedzenia o internet lub telewizję kablową Vectra