Tradycyjne lokaty oferowane w bankach mają obecnie bardzo niskie oprocentowanie i przynoszą niewielkie zyski, które często są niższe niż inflacja. Fundusze inwestycyjne i akcje giełdowe są natomiast o wiele bardziej ryzykowne niż lokaty, jednak oferują one dużo wyższe zarobki. Mimo niskich zarobków lokaty przyciągają klientów ochroną kapitału początkowego.

Oszczędności a lokaty strukturyzowane

Myśląc o ulokowaniu oszczędności, powinniśmy pamiętać o lokatach strukturyzowanych, które łączą w sobie bezpieczeństwo tradycyjnych lokat bankowych z wyższymi zarobkami funduszy inwestycyjnych.

Lokaty strukturyzowane opierają się na łączeniu inwestycji w bezpieczne instrumenty finansowe np. obligacje skarbowe i w bardziej ryzykowne opcje, takie jak: akcje giełdowe czy surowce. Podział ten najczęściej polega na zainwestowaniu 70-80 procent kapitału w instrumenty bezpieczne, a 20-30 procent – w agresywne. Dzięki takiej dywersyfikacji ryzyko utraty kapitału początkowego jest ograniczone do minimum przy jednoczesnym zwiększeniu szansy na wyższe odsetki osiągnięte poprzez inwestycje np. w akcje giełdowe. Najbardziej atrakcyjne lokaty strukturyzowane gwarantują całkowitą ochronę kapitału początkowego, jednak większość z nich gwarantuje zwrot jedynie środków ulokowanych w instrumentach bezpiecznych. Powinniśmy jednak pamiętać, że możliwość zarobienia nawet kilkunastu procent sprawia, że ryzyko to mimo wszystko nie jest wysokie.

Lokaty strukturyzowane nie są dobrym wyborem dla osób z krótkim horyzontem inwestycyjnym. Porównanie lokat strukturyzowanych jednoznacznie wskazuje, że nie przynoszą one zbyt dużych zysków w okresie krótszym niż 2-3 lata – jest to bowiem optymalny okres tego typu inwestycji. Lokaty tego typu nie są również przeznaczone dla osób, które czują silną awersję do nawet najmniejszego ryzyka inwestycyjnego. Ponadto korzystanie z lokat strukturyzowanych wymaga od ich właścicieli elementarnej wiedzy o działaniu giełdy i śledzeniu jej wykresów, gdyż to od jej notowań zależne są potencjalne zyski z tego rodzaju inwestycji.